Bejelentés
MENÜ
Varga Gábor


Tudományos minősítés: (doktorjelölt - még fokozat nélkül)

Szakmai életrajz:

Képzettségek:

1997 – 2000 „Földrajz-földtudomány” doktori program ösztöndíjas PhD. hallgató
ELTE TTK Regionális Földrajzi Tanszék, Budapest
Okl. földrajz szakos tanár, Eötvös Loránd Tudományegyetem
Természettudományi Kar, Budapest
Középfokú képzettség: Földmérő, Hevesi Ákos Földmérési
Szakközépiskola, Szombathely

Munkahelyek, megbízatások a szakmában:

1. Eötvös Loránd Tudományegyetem TTK, Regionális Földrajzi Tanszéke –
egyetemi tanársegéd (2000-2002), megbízott előadó (2002-től), doktorjelölt.
2. Studio Metropolitana Urbanisztikai Kutató Központ Kht. – project koordinátor (2004) (szuburbanizációs kérdések tanulmányozása, városházi beszélgetések)
3. Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal - Leader+ pályázati szakreferens (2005.)
4. Eötvös Loránd Tudományegyetem, Kőrösi Cs.S.Kollégium: 2005 – től

Project megbízatásokban a következő cégek, kutatóhelyek felé dolgoztam csoportosan vagy önállóan:

BME TKK (Bp.) –2002.,2003., TERRA Studio (Bp.)-1999., VÁTI Kht. (Bp.)-2004., Hazai Zrt. (Bp.) –2007.

Egyéb fontosabb felkérések:

● CEBA Könyvkiadó: koordinátor és irodai munkatárs 1996-1997
● Budapesti Műszaki Egyetem Területfejlesztési Kutatási Központ, Budapest, 2001-2003 külső munkatárs – Területfejlesztési Phare Program kapcsán interjúkészítések kontakt személyekkel; kapcsolattartás térségi szereplőkkel
● VÁTI Kht., Budapest: „A műszaki infrastruktúra területi értékelése” c. munkaanyag készítése a Nemzeti Fejlesztési Terv felülbírálatához – megbízott konzulens 2003-2004
● HAZAI TÉRSÉGFEJLESZTŐ ZRT. Budapest: A Budapesti Közlekedési Térség Fejlesztési Stratégiája. Készült a BKV Zrt. megbízásából. 2007. – közreműködő munkatárs

Egyéb képzettségek, ismeretek:

Nyelvtudás: spanyol nyelv – középfokú „C” nyelvvizsga
olasz nyelv – alapfokú „C” nyelvvizsga
angol – haladó szint
orosz és portugál nyelvek alapismerete

Számítógép, járművezetés: Office, Mail, Photoshop, térképprogramok
„B” kategória, segédmotor
Szakmai közéleti tevékenységek:

Doktoranduszok Országos Szövetsége (DOSZ)
A Földrajz- földtudomány tudományos osztály vezetője 1999-2003; Elnökségi tag, 2000.
"Tavaszi Szél” Országos Doktorandusz Találkozó és Konferencia: Földrajz-földtudomány tudományos szekciók vezetője, 1999 -2003
ELTE TTK Hallgatói Önkormányzata : hallgatói képviselő, doktorandusz képviselő
Védegylet, Budapest: tag
Gothard Jenő Amatőrcsillagászati Egyesület, Szombathely: egyesületi tag 1989-től

Oktatott tárgyak az Eötvös Egyetemen (korábban):

Általános statisztika, gyakorlat –földrajz tanári és geográfus szakos hallgatóknak,
Ált. számítástechnika, táblázatkezelés (excel) ismeretek - gyakorlat
Földrajz előkészítő: regionális földrajz
Speciális kollégiumok: infrastruktúra általában, közlekedésföldrajz, magyarországi infrastruktúra, infrastruktúra rendszerek tárgykörökben

Szakmai területek:

Tudományos (kutatási) témakörök:


Társadalomföldrajz- és regionális földrajz általában
Infrastruktúra rendszerek, közlekedési rendszerek,
Az infrastruktúra és a közlekedés térszerveződései
Matematikai-és statisztikai módszerek


Kompetens területek a gyakorlatban:

Terület-és településfejlesztés, infrastruktúra és infrastruktúra fejlesztés, helyi közösségek, közösségi közlekedés kérdései, városfejlesztés, vidéki térségek, idegenforgalom
Marketing, rendezvényszervezés

A doktori kutatás szűkebb területe:

Az infrastruktúra különböző rendszereinek, vagyis a vonalas –és intézményi infrastruktúrákat is ideértve; a területi szerveződéseit, térszerveződésének törvényszerűségeit vizsgálom és mutatom be az ún. vertikális társadalmi térszerveződési szintek mentén. A hivatkozott példáim (a nemzetközi területi szerveződések kivételével) elsősorban Magyarországra vonatkoznak.


Budapest, 2008. július
Varga GáborIngyenes honlapkészítő
Profi, üzleti honlapkészítő
Hirdetés   10
Végre értem amit angolul mondanak nekem, és megértik amit mondok.

KÖSZÖNÖM NOÉMI!